ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

 Polish Scouting Association L'Association de Scoutisme Polonais

Strona Główna Władze Naczelne Kontakt Organizacja Okręgi na Świecie

Organizacja Harcerek

Organizacja Harcerzy Organizacja
Starszego Harcerstw
a
Organizacja
Przyjaciół Harcerstwa

XI ZJAZD OGÓLNY
Sunningdale, WB, 2015
r.

Jubileuszowy Zlot
Harcerstwa
2010

Pisma Harcerskie
Ognisko

Pisma Harcerskie
Na Tropie

 śp

 

Barbara Zdanowicz

 

 

Hm. Barbara Zdanowicz z domu Straszyńska, Przewodnicząca ZHP w latach 2000-2006 odeszła na wieczną wartę 3 kwietnia b.r. przeżywszy 86 lat.

Urodzona w Turku (woj. Łódzkie) 22 listopada 1930r. Ojciec Tomasz Straszyński był posłem na Sejm III kadencji, a następnie pracownikiem administracji państwowej. Po wkroczeniu wojska sowieckich aresztowany i wywieziony w głąb Rosji. W lutym 1940r. Druhna Basia i jej matka zostały wywiezione do Kazachstanu, skąd wyjechały w 1942r. wraz z Armią Andersa do Persji, a następnie trafiły do osiedla Koja w Ugandzie.Tam wstąpiła do harcerstwa. W 1948r. cała rodzina połączyła się w Anglii. W czasie studiów założyła i prowadziła gromadę zuchową. Ukończyła studia z włókiennictwa w Nottingham i została projektantką mody. Wyszła za mąż i założyła rodzinę. W 1969r. wróciła do czynnej służby harcerskiej w hufcu harcerek „Wawel” jako zuchmistrzyni. W latach 1970-85 była hufcową tegoż hufca, a od 1978-88 Komendantką Chorągwi Wielkobrytyjskiej. Na tej funkcji organizowała kursy kształcenia, spotkania drużyny instruktorek „Tęcza” oraz różnorodną pomoc dla ofiar stanu wojennego w Polsce. Zorganizowała Zlot Chorągwi, udział Chorągwi w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Nawiązała dobre stosunki ze skautkami  brytyjskimi i z miejscowymi władzami. Od 1988r. była członkiem naczelnych władz Związku Harcerstwa Polskiego, jako wiceprewodnicząca Związku i Przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielka Brytania, a w 2000r. została wybrana Przewodniczącą ZHP – pierwsza w naszej historii kobieta na tej funkcji. Kierowała Związkiem w okresie, kiedy Polska uzyskała członkostwo Unii Europejskiej. Reprezentowała nasz Związek w Polsce i za granicą.  W Komisji d.s. Oświaty i Młodego Pokolenia mówiła o pracy wychowawczej wśród młodzieży emigracyjnej. W lipcu 2004r. w Okuniewie w sześćdziesiątą rocznicę Powstania Warszawskiego, dokonała otwarcia pierwszego w Polsce zlotu harcerstwa polskiego spoza Kraju – ze Wschodu i Zachodu. 

Druhna Basia wychowała wiele pokoleń zuchów, harcerek i harcerzy. Podejmowała kolejne inicjatywy z energią, systematycznie i skutecznie. Miała wizję i potrafiła pociągnąć ludzi do współpracy. W pracy wychowawczej kładła szczególny nacisk na relacje z ludźmi, oparte na poszanowaniu godności człowieka, zrozumieniu prawdy, i męstwa na codzień. Żegnamy ją ze smutkiem, ale także z wdzięcznością za jej życie i służbę Bogu, Polsce i bliźnim.

Czuwaj!

 

Słowo Naczelnego Kapelana na Boże Narodzenie 2016r.

 

Jednostki z ZHP Francja i ZHP Niemcy na obozie w Podgajach w Polsce

18-go września 2016r w Amerykańskiej Częstowchowie, Prezydent Andrzej Duda z Malżonką wzięli udział w Mszy Św w Sanktuartium Matki Boskiej Częstochowskiej i potem w odsłonięcie pomnika Żolnierzy Wykętych – Niezłomnych.

Więcej zdjec i link do artykułu

Nasze jednostki na Światowych Dniach Młodzieży i w Wilnie

Życzenia od Prezydents RP Andrzeja Dudy

Otrzymaliśmy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym pisze, m.in.

 „Podczas uroczystości objęcia honorowym protektoratem  Ruchu Harcerskiego w Polsce i poza granicami kraju wspomniałem własną służbę harcerską. Mimo iż minęło już wiele lat od momentu, gdy po raz ostatni założyłem harcerski mundur, to w sercu wciąż zachowuję harcerskie ideały. [,,,] Wszystkim Wam, harcerzom i harcerkom, życzę wielu niezapomnianych przygód. [...] Niech harcerskie ideały motywują Was do osobistego rozwoju oraz do dalszej  pracy dla dobra Rzeczypospolitej.”

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa Naczelnego Kapelana Ks. inf. hm. Stanisława Świerczyńskiego w domu harcerskim w Londynie

26 czerwca 2016 - relacja tv z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie, gdzie Ks.Infułat Hm.Stanislaw Świerczyński - Naczelny Kapelan ZHP poza granicami Kraju oraz wieloletni duszpasterz polonijny obchodził swoj jubileusz 60-lecia posługi kapłańskiej. https://youtu.be/eAzXzGjs1G4

71. rocznica bitwy o Monte Cassino – reprezentacja ZHP na uroczystościach w Rzymie i na polskim cmentarzu wojskowym – 17-18.05.2016

Święto Flagi Polskiej – Wiceprzewodniczący hm. Jan Kaczmarek otrzymał Flagę Polską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy  2-3.05.2016

Objęcie protektoratem honorowym polskich organizacji harcerskich przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy 21. lutego 2016r.

 

Przemówienie Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego hm Roberta Rospędzihowskiego i zdjęcia

70-ta rocznica Zjazdu w Enghien

"W dniach od 30 stycznia do 3 lutego 1946 r. w Enghien pod Paryżem, odbyła się Naczelna Rada Harcerska z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego..." 

12-go lipca, odbyła się uroczystość 75 lecia "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" na której były rozdawane nagrody gazety przyznane przez kapitułę którą przewodniczył Pan Premier Longin Komołowski z Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Nasz związek otrzymał nagrodę.

Krzyż Honorowy ZHR “Pro Amico” nadany naszej organizacji.

 

Warszawa 21 luty 2015r

 

Arcybiskup Szczepan Wesoły - opiekun i duszpasterz Polonii na świecie - odebrał w środę w Katowicach tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Link do artykułu

 

Link do Życzeń Świątecznych

 

Uroczystości na Monte Cassino - 18 maja 2014

Meldunek do Generała Władysława Andersa

    

Relikwie Patrona Harcerstwa Polskiego Bł. Ks. Phm Stefana Wincentego Frelichowskiego

Uroczystości Święta Niepodległości Polski i złożenia relikwii błog. Ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w kościele Św. Andrzeja Boboli w Londynie 10. 11.2013r.

Peregrynacja Relikwii Bł. Stefana Wincentego w Hufcach Kaszuby, Gdynia i Wilno w Wielkiej Brytanii 07.06.2013r.

Prekazanie Relikwii - Okręg Australia

Uroczystości w Sydney, Australia

Uroczystości w Brisbane, Australia

Uroczystości w Melbourne, Australia

Uroczystości we Francji

Uroczystości na Kaszubach, Kanada

Słowo Kapelana  Na  Dzień  Myśli  Braterskiej  w  Roku  2014

Trasa Peregrynacji.  Zachęcamy do brania udziału w powitaniu naszego Patrona w danym miejscu.

List od Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józef Guzdek

Protektorat Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami Kraju

Warszawa, 25 maja 2012

Tu znajdziecie najnowsze wiadomości, artykuły i ogłoszenia ze świata polskiego harcerstwa działającego poza granicami Kraju!  

Zachęcamy do ogłądania i zgłaszania swoich wiadomości do redakcji Blogu.    
 

 

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży i dzieci żyjących poza Polską m.in. w Australii, Argentynie, Francji, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonychi Wielkiej Brytanii.

 

Nasze Korzenie

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju z potrójną służbą - Bogu, Polsce i bliźnim.jest ideową i organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską.

 

W czasie II wojny światowej harcerstwo w Polsce zeszło do Podziemia, a poza Polską rozwijało swą działalność we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce i innych krajach oraz w Polskich Siłach Zbrojnych.  W 1946 roku na Zjeździe w Enghien pod Paryżem - z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego - przyjęto powojenną strukturę ZHP działającego poza Polską i obejmującego wszystkie kraje, w których osiedlili się Polacy.

 

Metoda i Programy

ZHP stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na zasadach skautowych Lorda Baden-Powella, a rozwiniętych w Niepodległej Polsce. Do dziś Związek nieprzerwanie kontynuuje działalność dostosowując swoje programy do potrzeb młodzieży polskiej żyjącej poza Polską. 

Zajęcia odbywają się na zbiórkach gromad zuchowych, zastępów i drużyn harcerskich, patroli wędrowniczych dla starszych dziewcząt i chłopców oraz w koedukacyjnych kręgach starszoharcerskich.

 

Metoda polega na samowychowaniu poprzez zdobywanie stopni i sprawności oraz przez wzajemne oddziaływanie i przykład osobisty. .  W ciągu roku odbywają się wycieczki, biwaki, zimowiska, kursy kształceniowe i obozy letnie oraz kolonie zuchowe.

 

 

 


Archiwum Program Stulecia
 

Witamy na oficjalnej stronie ZHP

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2017