Nasze jednostki na Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, i w Wilnie - 2016

 

Kurs Szczyty, Chorągiew Harcerek z USA przy grobie Małkowskich w Zakopanem

8-DH, Hufiec Warszawa,WB w Korzkiewie

Wędrowniczki z druz. Jantar w Londynie na slużbie podzczas Drogi Krzyżowej

San 2016 - Czuwanie nocne przed Mszą - 30-31-lipca

Hufiec Wrocław, WB, Powązki 1śierpnia 2016

Auschwitz blok 5 - Drużyna San, Hufiec Bałtyk, WB

Hufiec Wilno,WB pod Ostra Brama w Wilnie 2016