ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju

Strona Główna Władze Naczelne Kontakt Organizacja Okręgi na Świecie

NACZELNA RADA HARCERSKA

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Mississauga, Ontario, Kanada

28 - 29 maj 2011r

 

UCHWAŁA

 

 

Uchwała Naczelnej Rady Harcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego obradującej w Toronto w Kanadzie w dniach 28-29 maja 2011r.

 

Naczelna Rada Harcerska obradująca w pierwszym roku nowego stulecia Harcerstwa potwierdza swoje przekonanie, iż:

  • Przykład służby minionych pokoleń zachęcać będzie do dalszych osiągnięć, do pokonywania przeszkód, oraz do przekazywania wartości harcerskich przyszłym pokoleniom;
     

  • Ideał służby pozostaje najwyższym celem wskazywanym przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie;  
     

  • System wychowawczy naszych programów wypracowany przez sto lat zdał egzamin w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu miłości Boga, Polski i bliźnich;
     

  • Światowy charakter Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju wzbogaca doświadczenia i przeżycia młodzieży harcerskiej i grona instruktorskiego, tworząc

„wielkie, silne i potężne ramię,

które się nie ugnie i nigdy nie złamie!”

 

 Czuwaj!

 

 

 

Wrócić na główną stronę ZHP