hm. Elżbieta Andrzejowska 1907 - 1914

Elżbieta z domu Starzycka urodziła się 22-go czerwca 1907r. w Warszawie. Dzieciństwo spędziła w Petersburgu gdzie pracował jej ojciec. Wakacje spędzała na Podolu otoczona pięknem lasów, które wywarły na niej ogromne wrażenie i ukształtowały ukochanie przez całe życie przyrody, a w szczególności drzew. Wychowana w patriotycznej rodzinie, gotowa do służby Polsce.

 

Po przeżyciach związanych z Bolszewicką Rewolucja i I wojną światową, rodzina Starzyckich wróciła do Polski do Torunia. W 1922r. Ela wstąpiła do szkolnej drużyny harcerek i złożyła przyrzeczenie harcerskie na ręce Olgi Małkowskiej. W drużynie zdobywała kolejne stopnie młodzieżowe i pełniła funkcje zastępowej i przybocznej. W 1925r. uczestniczyła w 28-dniowym obozie drużynowych, z którego wyniosła zrozumienie wartości obozownictwa w pracy harcerskiej.

 

W 1926r. wyszła za mąż i przez kilka lat nie działała czynnie w harcerstwie, choć jeździła na obozy. Jej specjalnością było terenoznawstwo. W 1933r. wróciła do pracy harcerskiej w Grodnie, gdzie mąż jej otrzymał przydział służbowy. Zajmowała się grupą dziewcząt w wieku 17-19 lat. Nie nazywano ich wtedy wędrowniczkami ale Ela oparła swój program pracy z nimi na samokształceniu, wycieczkach i sporcie. Objęła wtedy również drużynę gimnazjalną i prowadziła ją razem z uczennicą gimnazjum jako przyboczną. Na Zlocie ZHP w Spale w 1935r. z drużyną wędrowniczek prowadziła świetlicę urządzoną w stylu regionalnym. W latach 1936-38 po przeniesieniu męża do Brześcia nad Bugiem zgłosiła się do pracy harcerskiej w Chorągwi Poleskiej. W 1937r. prowadziła chorągwiany obóz drużynowych, a po kursie instruktorskim na Buczu otrzymała stopień podharcmistrzyni. W 1938r. włączyła się czynnie w pracę Pogotowia Harcerek, między innymi opracowując grę przygotowawczą do urządzenia szpitala polowego. Gdy zamieszkała w Warszawie objęła referat obozów i kolonii w Głównej Kwaterze Harcerek. Podczas II wojny światowej nie brała czynnego udziału w AK.

 

Po przybyciu do Londynu Ela ponownie włączyła się w pracę harcerską . Objęła referat harcerek w Głównej Kwaterze Harcerek pgK. W październiku 1949r. została mianowana harcmistrzynią. Była Naczelniczką Harcerek od 1950r. do 1957r. Dla harcerstwa organizującego się w rozproszeniu po świecie zorganizowała korespondencyjne kursy podharcmistrzowskie, które prowadziła sama lub zlecała upoważnionej instruktorce. W 1969r. była komendantką obozu harcerek na I Światowym Zlocie ZHP pgk pod Monte Cassino. W latach 1972-76 ponownie pełniła funkcję Naczelniczki Harcerek. Jako Naczelniczka odwiedzała (często dzięki gościnności przyjaciół) ośrodki harcerskie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie i Australii oraz we Francji i Wielkiej Brytanii. Opisywała te swoje wyjazdy i piękno lokalnej przyrody w reportażach drukowanych w pismach harcerskich.prowadzila. W 1979 prowadziła kurs korespondencyjny na phm.  Dhna. Ela pełniła funkcję wice-przewodniczącej ZHP przez 6 lat, od 1976 do 1982.

 

Wszystkie funkcje pełniła bardzo sumiennie, będąc zawsze gotową do podejmowania potrzebnych zadań. W stosunkach z innymi instruktorkami miała prawdziwie siostrzane podejście. Zmarła w Londynie 1-go grudnia 2014r. przeżywszy 107 lat.

 

Mimo podeszłego wieku nadal chętnie uczestniczy w spotkaniach harcerskich i służy bogactwem wiedzy i doświadczenia funkcyjnym, które z radością przyjmuje w swoim domu.

 

 

Link do prezentacji którą przygotowano na 100 lecie.

 

     


 

 

   

 

 

 


Czuwaj

Nazywam się Rafał Padula i jestem instruktorem harcerskim w Komendzie Hufca ZHP Leszno, Chorągiew Wielkopolska.

Na prośbę moich starszych druhów i druhen z Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Leszczyna” z Leszna, w załącznikach przesyłam „List Kondolencyjny” z powodu śmierci druhny Elżbiety Andzejewskiej. Ponieważ oni mieli osobiste szczęście poznać druhnę Elżbietę dlatego postanowili stworzyć taki list w którym pokrótce zawarli historie tej znajomości.

Czuwaj!

phm Rafał Padula