Jubileusz 60-lecia kapłaństwa Naczelnego Kapelana ks. inf. hm. Stanisława Świerczyńskiego w domu harcerskim w Londynie

 

24 czerwca b.r. mija 60 lat od dnia, w którym nasz Naczelny Kapelan, Ksiądz infułat hm. Stanisław Świerczyński przyjął święcenia kapłańskie. Ten piękny jubileusz obchodzono w kręgu rodziny harcerskiej 11 czerwca w Domu Harcerskim w Londynie, a 26 czerwca odbędzie się dalsze świętowanie w rodzinnej parafii jubilata, w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie. Ksiądz Stanisław sprawował Najświętszą ofiarę w podziękowaniu za wyjątkową Bożą łaskę i opiekę oraz wszystkie, tak obficie otrzymane dobrodziejstwa na drodze życia: 85 lat życia i 60 lat kapłaństwa, w tym 50 lat służby duszpasterskiej dla emigracji niepodległościowej i rodaków żyjących poza granicami Kraju.

 

Mszy Świętej przewodniczył sam jubilat, przy udziale kapelanów harcerskich: Naczelnego Kapelana Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. ks. hm. Roberta Mogiełki, który przyjechał z Gdańska; kapelana Okręgu w WB, ks. hm. Jana Wojczyńskiego; kapelana hufców zachodniej Anglii, ks. hm. Romana Wernera; oraz kapelana hufców londyńskich, ks. Wacława Pokrzywickiego. Harcerki z drużyny „San” w Londynie zapewniły piękną oprawę muzyczną. W kazaniu Ksiądz Jan przypomniał drogę życiową i dokonania Naczelnego Kapelana, a Ksiądz Stanisław zabierając głos na końcu Mszy Świętej zwrócił uwagę na to, że powołaniem harcerstwa jest wychowanie Człowieka (przez duże „C”) przez służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Nawiązując do eseju Thomasa Mertona „Nikt nie jest samotną wyspą” podkreślił, że żaden człowiek nie jest ideałem i dopiero, kiedy uwierzy, że nie istnieje sam dla siebie tylko dla zbawienia wszystkich ludzi, to jest w stanie spojrzeć na siebie i na bliźniego w prawdzie, przez nadzieję otworzyć się na Boża łaskę i zacząć żyć dla innych w Chrystusie.

 

Po Mszy Świętej odczytano życzenia nadesłane od Prymasa Polski, Arcybiskupa Wojciecha Polaka; Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza; i Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Księdza prałata Stefana Wylężka. Obecni przedstawiciele władz państwowych również złożyli życzenia: w imieniu Stowarzyszenia Wspólnota Polskiej przemówił pan Marek Różycki, a w imieniu Ambasadora RP w Londynie pana Witolda Sobkowa i władz konsularnych przemówiła pani Konsul Ines Czajczyńska-Da Costa, która odczytała życzenia przesłane od Wiceministra ds. Zagranicznych hm. Jana Dziedziczaka. Odczytano również list Senatora RP hm. Kazimierza Wiatra. Przekazano życzenia od Przewodniczącego ZHR hm. Grzegorza Nowika i Przewodniczącego krajowego ZHP hm. Dariusza Supła. Życzenia składali również przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji społecznych i kombatanckich.

 

Dziękując Księdzu Stanisławowi za duszpasterską opiekę nad skrzatami, zuchami, młodzieżą harcerską i wędrowniczą oraz gronem instruktorskim, za bycie z nami na spotkaniach i zlotach i za głoszome Słowo Boże,  Przewodniczący hm. Robert Rospędzihowski wręczył na pamiątkę jubileuszu wypalony w drzewie krzyż harcerski z tekstem:

 

„Przed nami jest otwarty świat

A na nim wiele dróg

Choć wiele ścieżek kusi nas

Lecz dla nas tylko Bog!”

 

Odtworzono na ekranie życzenia młodzieży i starszyzny harcerskiej z całego świata i odczytano wiersz ułożony na tę okazję przez hm. Małgorzatę Zajączkowską. Następnie hm Jagoda Kaczorowska poprowadziła kominek harcerski z wyborem piosenek nawiązujących do ważnych etapów życia i pracy jubilata. Wieczór zakończono poczęstunkiem przygotowanym przez Organizację Przyjaciół Harcerstwa. Szczęść Boże, Księże Kapelanie!

 

https://youtu.be/W5MLHmHEyT0                  Prezentacja