71. rocznica bitwy o Monte Cassino – Wiceprzewodniczący hm. Jan Kaczmarek reprezentował ZHP na uroczystościach w Rzymie i na polskim cmentarzu wojskowym – 17-18.05.2016

Skrócone Sprawozdanie z obchodów na Monte Cassino 16-19 maj 2016 w 72 rocznice walki.

 

 

 

W poniedziałek 16ego Maja rano samolot rzadu polskiego zabrał grupę około 50 osób w tym 10 weteranów do Rzymu. Inni weteranie z całego świata dołączyli do nas w Rzymie.

 

Po zakwaterowaniu w hotelu był czas na szybkie zwiedzanie Rzymu i wspólna kolacje.

 

W wtorek rano była msza św w Bazylice św Piotra odprawiona przez Ks biskupa polowego Józefa Guzdka, który także jest kapelanem harcerstwa. Podczas mszy św obecna była grupa harcerzy ZHR i ja razem z Druhem przewodniczącym Grzegorzem Nowikiem i sekretarzem generalnym z ZHR, odczytaliśmy modlitwę wiernych.

 

Obiad odbył się w restauracji z widokiem na Rzym. Pierwsza to możliwość poznania weteranów i opiekunów . Po obiedzie przejazd do Cassino i zakwaterowanie i pierwsze obchody na gorze przy pomniku 3 dywizji strzelców karpackich wzgórze 593. Przemawiał pan minister Obrony Antoni Macierewicz i pani Anna Maria Anders ktorzy także składali  wieńce. Obecna  była grupa harcerzy i harcerek ZHP.

 

Rano w środę, była piękna pogoda i odbyły się główne uroczystości na cmentarzu. Weteranów było około 30,  niektórzy bardzo starzy , z Londynu był pan 102 lat.  Msza św i kazanie przez biskupa Guzdka, w asyście był arcybiskup emeryt Ks Wesoły. Obecne były sztandary,  w tym  ZHP i ZHR . Byli także  reprezentanci niezależnej drużyny  Czerwony Maki ze Skawina. Obecna była grupa 60 Harcerek i harcerzy  ZHP i 25 ZHR którzy przyjechali z polski autobusami i na cmentarzu zajmowali miejsce na samym przodzie.

 

Po apelu poległych Pan Prezydent Andrzej Duda wygłosił krótkie przemówienie i także pani Anna Maria Anders i  złożyli wieńce. Po południu był bankiet z Panem prezydentem i weteranami. Obecni byli wszyscy reprezentanci harcerstwa.

 

W czwartek rano były ostanie uroczystości w Piedmonte San Germano tu tez były poczty sztandarowe ZHP.

 

Podczas całego wyjazdu czułem sie jak VIP. Pan minister Jan Józef Krawczyk szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych rozmawiał ze mną  kilka razy i także przy śniadaniach miałem okazje zamienić kilka słów z panią minister Anna Maria Anders.

 

Cieszę się ze miałem taką okazje poznać dużo ciekawych ludzi i ponownie być na Monte Cassino w 72 rocznice walki . Bralem udział w złocie harcerskimi 1969 w 25 rocznice kiedy  Gen Anders uroczyście przekazał wojskowe sztandary młodzieży harcerskiej.