ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Strona Główna Władze Naczelne Kontakt Organizacja Okręgi na Świecie

Organizacja


Na czele Związku stoi Przewodniczący/ca i Naczelnictwo, wybierane przez
Zjazd Ogólny.

 

Ostatni Zjazd Ogólny odbył się w listopadzie 2015 r. w Wielkiej Brytanii. Na funkcjęPrzewodniczącej ZHP wybrano  hm. Roberta Rospędzihowskiego.

 

ZHP działa w odrębnych organizacjach: Organizacja Harcerek, Organizacja Harcerzy i Organizacja Starszego Harcerstwo pod kierownictwem własnych Głównych Kwater, odpowiedzialnych za programy i metody pracy.  Jednostki żeńskie i męskie w danym kraju tworzą Okręg.

Jest to ruch w którym każdy znajdzie dla siebie miejsce.

 

Podział na gałęzie według grup wiekowych:

 

skrzaty                                     4-7 lat

zuchy                                       7-11 lat

harcerki/harcerze                       11-15 lat

wędrowniczki/wędrownicy           15-18 lat

instruktorki/instruktorzy              18+ lat

starsze harcerstwo                     18+ lat

 

Rodzice oraz inne osoby dorosłe popierające harcerstwo i służące pomocą moralną, fizyczną i finansową, tworzą Koła Przyjaciół Harcerstwa przy lokalnych jednostkach harcerskich. Koła te są częścią ZHP.

 

 

Organizacja Harcerek 

Organizacja Harcerze  Organizacja
Starszego Harcerstwo
Organizacja
Przyjaciół Harcerstwa

 

Wrócić na główną stronę ZHP