PIELGRZYMKA NACZELNICTWA

DO CZĘSTOCHOWY

NA JASNĄ GÓRĘ

Naczelnictwo wraz z Przewodniczącymi Zarządów Okręgów ZHP pojechali na pielgrzymkę do Częstochowy by podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad harcerstwem przez 100 lat działalności.  

Podczas pielgrzymki był złożony dziękczynny ryngraf, a kopie tego ryngrafu zostały poświęcone i dane Przewodniczącym Okręgów do przewiezienia do swoich Okręgów do złożenia podczas dziękczynnych pielgrzymek na swoim terenie.

22.02.09

 


Dla uczczenia zbliżającego się 100-lecia Harcerstwa, w „Roku Dziękczynienia” Naczelnictwo łącznie z delegatami Okręgów ZHP działającego poza granicami kraju odbyło w dniach 21-22 lutego 2009 r. pielgrzymkę do Częstochowy. Celem pielgrzymki było złożenie wotum dziękczynnego Matce Bożej Królowej Polski w podzięce za 100 lat Jej opieki nad Harcerstwem Polskim i prośba o Jej wstawiennictwo za nami przed Bogiem. Kopie wotum poświęcone na Jasnej Górze mają otrzymać wszystkie Okręgi, które następnie będą umieszczone w ich lokalnych sanktuariach – uroczyście i z jak najliczniejszym udziałem harcerstwa. W ten sposób obejmiemy pielgrzymką wszystkie kraje, w których pracujemy.

W pielgrzymce do Częstochowy uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Naczelnictwa z Przewodniczącym hm Edmundem Kasprzykiem, Naczelnym Kapelanem ks. Inf. Stanisławem Świerczyńskim, Naczelniczką hm Anną Gębską i Naczelnikiem hm Andrzejem Borowym na czele. Okręgi reprezentowali: Francja – hm Frania Aghamalion, Kanada – hm Krystyna Reitmeier, St. Zjednoczone – hm Zbigniew Pisański, W. Brytania – hm Wacław Mańkowski. W czasie całej pielgrzymki na Jasnej Górze był obecny z nami dh harcmistrz Prezydent Ryszard Kaczorowski.

W imieniu przeora ojców paulinów w sanktuarium przywitał nas o. Dr Eustachy Rakoczy kapelan żołnierzy niepodległości.

W sobotę 21-go lutego nasz Naczelny Kapelan ks. Stanisław Świerczyński poprowadził z nami spotkanie modlitewne przygotowując nas duchowo do spotkania z Matką Bożą. O godzinie 9-tej wieczorem uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy. W niedzielę 22-go lutego (Dniu Myśli Braterskiej) przed południem mieliśmy okazję zwiedzania Klasztoru, a o godzinie 12-tej odbyła się uroczysta Msza św. w Kaplicy – punkt kulminacyjny tej pielgrzymki. U stóp Matki Bożej Jasnogórskiej modliliśmy się dziękując Jej za otrzymane łaski i prosząc w intencji całego harcerstwa, szczególnie młodzieży, a także żyjących i zmarłych instruktorek i instruktorów. Wota złożone w czasie Mszy św. obok ołtarza, zostały poświęcone, a następnie w Sali Rycerskiej uroczyście przekazane: jedno do kaplicy Matki Bożej na ręce o. Rakoczego, a reszta wręczona delegatom Okręgów. Nieobecni – Argentyna i Australia otrzymają swoje wota pocztą.

Wotum nasze jest bardzo piękne – złote w kształcie ryngrafu z krzyżem harcerskim i wizerunkiem Matki Bożej pośrodku. Autorem projektu jest hm Krzysztof Dutkowski z Brisbane.

Barbara Bienias hm