ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju

Strona Główna Władze Naczelne Kontakt Organizacja Okręgi na Świecie

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Przesłanie Naczelnictwa

„Uderzmy w głąb”

jest hasłem trzyletniego programu przygotowawczego do obchodów stulecia
Harcerstwa Polskiego.

 

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju będzie obchodził 100-lecie pracy harcerskiej w 2010 r.  Będzie to 75 lat po wielkim zlocie 25-lecia w Spale, w którym wzięli udział nie tylko nasi ojcowie i dziadkowie ale także instruktorki i instruktorzy, którzy po dzisiejszy dzień działają w naszych szeregach.

Hm. Michał Grażyński - wybrany Przewodniczącym Związku na ostatnim w wolnej Polsce Walnym Zjeździe w 1936 r. - potwierdził ciągłość i jedność Ruchu w 1946 r. na Zjeździe w Enghien we Francji.  Objął wtedy przewodnictwo nad  ZHP działającym poza granicami Kraju.  W 1960 r. hm. Michał Grażyński przekazał swoje uprawnienia Naczelnej Radzie Harcerskiej działającej poza Polską wnioskując by każdorazowo wybrany przez Radę przewodniczący miał tytuł Przewodniczącego ZHP.  Ponad  60 lat po Zjeździe w Enghien jesteśmy dumni przygotowywać się do obchodów naszego 100-lecia.

Poniżej przedstawiamy nurty trzyletniego programu przygotowań do stulecia harcerstwa.  Uważamy, że nasza praca poza Polską ma szczególny charakter i wyzwanie.  Hasła roczne przedstawiają ten szczególny charakter naszej pracy i uwzględniają główny cel wychowania młodzieży i przygotowania następnych przywódców.

 

2008

Rok Braterstwa

Hasło: „Twórzmy jedną całość i jednego ducha”
Nurty programu:
 • Współpraca między pionami organizacji

 • Współpraca w okręgach, między okręgami

 • Współpraca między chorągwiami / hufcami

 • Współpraca w ośrodkach

 • Wspólne rozpracowanie nowych terenów

 • Wspólne okręgowe forum harcerskie
  podstawowym jest udział przewodniczek,
     przewodników i liniowych instruktorów

   

2009

Rok Dziękczynny

Hasło:

„Twórzmy wielkie serce co płomieniem bucha”

Myśł przewodnia:    

Podziękowanie twórcom i wykonawcom którzy czas i życie poświęcili pracy z młodzieżą w szeregach ZHP.

Nurty programu:

 • Pielgrzymka Naczelnictwa z udziałem Przewodniczących Zarządów Okręgów

 • Pielgrzymki w okręgach

 • Centralna akcja charytatywna,  albo

 • Akcja charytatywna okręgami

 • Służba bliźnim

   

2010

Rok Jubileuszowy

Hasło:  „Twórzmy wielkie silne i potężne ramię Które się nie ugnie i nigdy nie złamie”                  
Nurty programu:
 • Zlot stulecia - (organizuje Naczelnictwo)

 • Biwaki stulecia - (organizują okręgi)

 • Oznaka stulecia - (organizuje Naczelnictwo)

 

Adam Ścigalski hm
Sekretarz Generalny
Edmund Kasprzyk hm
Przewodniczący ZHP

                                                                            

                                                                  

                                                                

 

 

 

Hasła na poszczególne lata 2008 - 2010 zostały wzięte z wiersza

„Oda do młodzieży” Z. Hrynkiewiczowej:

„Stwórzcie jedną całość i jednego ducha,

Jedno wielkie serce co płomieniem bucha,

Jedno wielkie silne i potężne ramię,

Które się nie ugnie i nigdy nie złamie.”
 

 

kwiecień 2008 r.

 

Wrócić na główną stronę ZHP