Archiwum

śp

 

BOGDAN SZWAGRZAK

 

HARCMISTRZ
 


 

Przewodniczący ZHP 1994-2000

Naczelnik Harcerzy 1988-1994

Komendant Chorągwi Harcerzy w W. Brytanii 1974-1978

Kierownik 1 Kręgu Starszoharcerski „Szarotka”

Założyciel 20 D.H. w Croydon

 

Organizator kursów wędrowników i instruktorów

Inicjator światowych kursów-obozów „Kadra 2000”

Autor podręczników harcerskich

 

Wykładowca PUNO, autor pracy doktorskiej

„Polskie Emigracyjne Organizacje Młodzieżowe w W.Brytanii”

 

Pracował społecznie w NIK przy Rządzie RP na Uchodźstwie

Członek Zarządu Polskiej Fundacji Kulturalnej

Członek Zarządu Towarzystwa Pomocy Polakom

 

Odznaczony przez Prezydenta RP

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Urodzony 30 stycznia 1934r. w Częstochowie

Odszedł na Wieczną Wartę 16 listopada 2016r. w Londynie

 

Żegnamy naszego Druha harcerskim

Czuwaj!

 

Naczelnictwo ZHP

Główna Kwatera Harcerzy

Zarząd Okręgu ZHP w W. Brytanii
 

 

List Przewodniczącej
w Dniu Myśli Braterskiej, 22 lutego 2011 r.
na zakończenie trzy letniego programu obchodów stulecia Harcerstwa.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 1-go grudnia, 2014r.,w Londynie, w wieku 107 lat, zmarła Harcmistrzyni Elżbieta Andrzejowska.


Cześć Jej Pamięci!

 

 

Życiorys druhny Andrzejowskiej

 

Listy kondolencyjne

 

Link do prezentacji którą przygotowano na 100 lecie

Naczelna Rada Harcerska odbyła się 5-go i 6-go kwietnia 2014r. w Chicago, USA

X ZJAZD OGÓLNY
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Aylesford, Wielka Brytania
  -
16 -18 listopada 2012 r.


Deklaracja Ideowa

Adastra XXII 15 listopad 17 listopad 2013r.

Adastra XXII

W dniach od 15 - 17 listopada  2013r. w Nottingham, Anglia, odbyła się XXII Adastra

 

X Zjazd Ogólny

W dniach od 16 – 18 listopada 2012r, w Aylesford, Kent, Anglia, odbyła się XLIV Naczelna Rada Harcerska oraz X Zjazd Ogólny ZHP działającego poza granicami Kraju.

 

Listopad 2012r. Aylesford, Kent, Anglia

UCHWAŁA

NACZELNA RADA HARCERSKA  ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

 

Mississauga, Ontario, Kanada  28 - 29 maj 2011r

Naczelnictwo wraz z Przewodniczącymi Zarządów Okręgów ZHP pojechali na pielgrzymkę do Częstochowy by podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad harcerstwem przez 100 lat działalności.  

Podczas pielgrzymki był złożony dziękczynny ryngraf, a kopie tego ryngrafu zostały poświęcone i dane Przewodniczącym Okręgów do przewiezienia do swoich Okręgów do złożenia podczas dziękczynnych pielgrzymek na swoim terenie.

Częstochowa 22.02.2009r

Życzenia Świąteczne od Kapelana Okręgu ZHP Wielka Brytania

List od Kancelari Prezydenta Rzeczypospolitej Polski pana Ministra Klimczaka, Podsekretarz Stanu do Przewodniczacej ZHP

 śp

 

Edmund Kasprzyk

Harcmistrz

 

 

 

ur. 25 listopada 1928 r. w Lebiedziewie

Odszedł na Wieczną Wartę 25 stycznia 2011 r. w Slough

 

wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju

 

Przewodniczący ZHP 2006-2009
Naczelnik Harcerzy 2000-2006

Komendant Chorągwi Harcerzy w Wielkiej Brytanii 1980-1984, 1988-1990

 Hufcowy Hufca „Szczecin” 1954-1956, 1967-1970, 1973-1980, 1985-1991

Komendant Zlotu „Szare Szeregi” z okazji 60 rocznicy Powstania Warszawskiego w Okuniewie, w Polsce 2004
Komendant Zlotu Harcerzy w Belgii 1982
Komendant Zlotu Harcerzy w Wielkiej Brytanii 1994

Kierownik Stanicy Hufca „Szczecin” w St Briavels 1967-1974, 1977-2001
wódz zuchów gromady „Kosynierzy” w Slough
1-szy drużynowy 12DH im Bolesława Chrobrego w Swindon 1957

drużynowy 4DH im A Kamińskiego w Fairford 1951
1-szy wódz zuchów gromady „Orlęta Lwowskie” w Swindon 1947

1-szy drużynowy 7DH im Andrzeja Małkowskiego, Riddlesworth, hufiec „Białowieża” 1947
komendant wielu wypraw za granicę

 

 Żegnamy Ciebie Druhu Mundku

Czuwaj !

 

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju

Naczelnictwo

Główna Kwatera Harcerzy

Zarząd Okręgu ZHP Wielka Brytania

Komenda Chorągwi Harcerzy

Hufiec Harcerzy „Szczecin”

Kierownictwo Stanicy Hufca „Szczecin” w St Briavels

śp

Adam Malhomme de la Roche

działacz harcerski

 

                                                                                               

ur. 15 lutego 1930 r. w Belgradzie, zm. 21 marca 2011 r. w Londynie.

Przedstawiciel światowej Organizacji Przyjaciół Harcerstwa w Naczelnictwie

Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju

 

Przewodniczący Organizacji Przyjaciół Harcerstwa - Obwód Londyn

Członek Zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa – Wimbledon/Putney

 

Przez ponad 30 lat z zapałem służył wiernie sprawom Organizacji Przyjaciół Harcerstwa

zawsze gotów wyjść z pomocą aby w serdeczny i taktowny sposób zozwiązać sprawy.

Zabraknie nam prawdziwego przyjaciela.

 

Przez 30 lat służył z wielkim zapałem w Organizacji Przyjaciół Harcerstwa, wpierw w Zarządzie Koła Przyjaciół Harcerstwa Wimbledon-Putney, a potem jako przewodniczący obwodu Londyn.

 

Żegnamy Ciebie Druhu Adamie

Czuwaj!

 

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju

 Naczelnictwo

 

W sobotę rano 10 kwietnia w Smoleńsku, Rosja była tragiczna katastrofa samolotowa.

W katastrofie zginął prezydent Polski Lech Kaczyński.  Zginęło również 96 innych osób; między innymi członkowie rządu RP i instytucji państwowych, posłowie i senatorowie, przedstawiciele Kościołów i wyznań, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, udających się na uroczystości związane z 70-tą rocznicą Zbrodni Katyńskiej.   

Na pokładzie samolotu był także pan Prezydent hm RP Ryszard Kaczorowski. 

Złączmy się w modlitwie za duszę wszystkich poległych w tej tragicznej katastrofie, za ich rodziny oraz za cały Naród Polski, który stracił w tej tragedii wiele wybitnych ludzi.

Rozkaz Przewodniczącej

 
List do Prezydenta RP - stopień harcmistrza Rzeczypospolitej przyznany Druhowi Ryszardowi Kaczorowskiemu

 


IX ZJAZD OGÓLNY

ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Fawley Court, Wielka Brytania

4 - 6 grudzień 2009r

 

DEKLARACJA IDEOWA

 

Grono instruktorskie obradujące na 9tym Zjeździe Ogólnym:

Siła głebokiej wiary i żarliwe umiłowanie Polski, naszej Ojczyzny, bierze początek w prostych słowach  „Mam szczerą wolę...”.  Ufamy, że pokolenia nowego stulecia, umacniane rotą Przyrzeczenia, będą równie wierne harcerskim Ideałom i „idąc w życie bez trwogi” tworzyć będą coraz piękniejsze karty historii Ruchu harcerskiego.

 

 Czuwaj!