ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 
Chorągwie i Jednostki na świecie  |  Kontakt   |   Konferencje   |    Nasza Kronika   |    Pisma Harcerskie - Węzełek   |   Wiadomości Urzędowe   |  Składnica

Kontakt

Naczelnictwo wraz z Przewodniczącym znajduje się w Londynie, Wielkiej Brytanii.

Naczelniczka Harcerek:  hm. Danuta Figiel

Adres:

Związek Harcerstwa Polskiego

23-31 Beavor Lane

London  W6 9AR  England

tel:  +44 20 8748 8006

fax: +44 20 8748 1891

 

naczelniczka@zhp.org.uk

Dalsze informacje o różnych Chorągwiach można uzyskać przez poszczególne strony internetowe, lub przez kontakt z Główną Kwaterą Harcerek.

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek.