Organizacja Harcerek - ZHP

Nasze Programy

 

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju realizuje swoje cele wychowawcze przez programy które wykorzystują harcerską metodę wychowawczą i wprowadzają w życie tradycyjny system wartości harcerski.

 

Nasze programy są prowadzone w języku polskim, w zastępach, drużynach i gromadach, i mają różne formy:   

 

Stulecia Harcerstwa

 


Podziękowanie


Akcja Charytatywna
Farma Życia

 

  Internetowa Kronika Zlotu Stulecia

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek.