ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju na podstawach ponad 90 lat historii, zaczynając od twórcy skautingu Lord Baden-Powell, wspiera wszechstronny rozwój młodzieży w kierunku określonym przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju liczy ponad 5,000 członków na 4 kontynentach oraz w 12 krajach, składa się z 6 Chorągwi.  Naczelnictwo wraz z Przewodniczącym znajdują się w Londynie.

Na czele organizacji stoi Przewodniczący oraz organ wykonawczy: Naczelnictwo.  Organizacja składa się z Organizacji Harcerzy i Organizacji Harcerek na czele których stoją Naczelnicy oraz Starsze Harcerstwo z Naczelnym Kierownikiem.  Terenowo Organizacja jest podzielona na Okręgi, każdy Okręg posiada i włada własnym majątkiem w kraju działania oraz ma osobowość prawną.

Codzienna praca jednostek młodzieżowych odbywa się w lokalnych ośrodkach na zbiórkach oraz innych zajęciach prowadzonych zgodnie z metodą i zasadami harcerskimi.  Program kształcenia jest prowadzony na różnych szczeblach.  Jednostki wyjeżdżają na coroczne kolonie zuchowe i obozy harcerskie.


Nasze Programy

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju realizuje swoje cele wychowawcze przez programy które wykorzystują harcerską metodę wychowawczą i wprowadzają w życie tradycyjny system wartości harcerski.

Nasze programy są prowadzone w języku polskim, w zastępach, drużynach i gromadach, i mają różne formy:   

  • Cotygodniowe zbiórki gromad i drużyn, podczas których przeprowadza się program z uwzględnieniem zdobywania gwiazdek zuchowych, sprawności i stopni harcerskich.

  • Wycieczki w teren, biwaki, obozy letnie i zimowiska.

  • Zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak: wędrówki, biwaki, biegi orientacyjne, kajakowanie, żeglowanie, narciarstwo i inne sporty.

  • Służba bliźnim poprzez  akcje charytatywne.

  • Czynny udział w imprezach polonijnych o charakterze narodowym i religijnym.

  • Coroczne kursy szkoleniowe organizowane dla zastępowych, drużynowych, oraz kandydatów na stopnie instruktorskie.

 

Szczeble

 

 

 


Harcerska gazetka
internetowa "Sto Lat"
Skrzaty  Zuchy Harcerki Wędrowniczki

 

Wrócić do Strony Głównej ZHP 

© Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera Harcerek
23-31 Beavor Lane, London W6 9AR England
tel: +44 20 8748 8006 | fax: +44 20 8748 1891